Press "Enter" to skip to content

Rola działu HR w sprawnie działającej firmie

3 listopada 2018 0

Odpowiedzialni i kompetentni pracownicy to jeden z głównych filarów prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa. Sprawnym zarządzaniem zasobami ludzkimi w danej organizacji zajmuje się dział HR, ale co właściwie oznacza samo pojęcie HR oraz jaka dokładnie jest jego rola?

Czym jest HR?

HR to skrót wywodzący się od angielskiego ,,Human Resources” oznaczającego dokładnie ,,Zasoby Ludzkie”. Human Resources bardzo często łączy się ze słowem ,,Management” czyli ,,Zarządzanie”, dając tym samym ,,Human Resources Management”. Rozwijając wymienione pojęcie, łatwo nasuwa się wniosek, że Human Resources to nic innego jak tworzenie procesów obejmujących planowanie i ocenę zasobów, rekrutację, zwolnienia oraz selekcję pracowników. Bardzo często w praktyce pojęcie to staje się o wiele szersze, chociażby z uwagi na rodzaj przedsiębiorstwa, jego wielkość oraz strukturę zatrudnienia – stąd też podział na HR twardy i miękki. Twardy HR zajmuje się przede wszystkim sprawami administracyjnymi, prawnymi i płacowymi takimi jak sporządzaniem umów, prowadzeniem akt osobowych kadry oraz rozliczeniami z odpowiednimi urzędami. HR miękki wiąże się z bezpośrednim skupieniem na pracownikach jako najcenniejszym kapitale, a co za tym idzie określaniu potrzeb szkoleniowych oraz prowadzeniu skrupulatnej selekcji w celu optymalnego wykorzystania kompetencji oraz motywowaniu kadry. Praca w tzw. miękkim HR wymaga posiadania ponadprzeciętnych zdolności interpersonalnych, tak by dotrzeć do potrzeb i niekiedy ukrytych zdolności każdego człowieka.

Rola HR w przedsiębiorstwie.

Obecnie, Human Resources odgrywa olbrzymią rolę w każdej nowoczesnej, prężnie rozwijającej się firmie. Działu HR nie można równoważyć z innymi, ponieważ stanowi on swego rodzaju łącznik pomiędzy pracodawcą, a pracownikami. Zadaniem HR – owców jest stanie na straży prawidłowej komunikacji na linii pracownicy – kadra zarządzająca oraz dbałość o ich wzajemne kontakty. Oprócz wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji to właśnie na dziale HR spoczywa odpowiedzialność za ogólny wizerunek firmy na rynku pracy, co z kolei bezpośrednio oddziałuje na pozyskiwanie nowych i utrzymanie doświadczonych pracowników. Dysponując danymi na temat zespołu, pracownicy działu personalnego mogą uczestniczyć w kluczowych rozmowach na temat strategii i planów przedsiębiorstwa, bowiem to właśnie oni na podstawie analiz wydajności są w stanie prognozować możliwe do osiągnięcia zamierzenia.

Niewątpliwie w każdej organizacji dobrze wykwalifikowany, sumienny pracownik to prawdziwy skarb. Wiedza pracowników oraz umiejętność jej wykorzystania w praktyce są miarą konkurencyjności firmy na rynku. Jak pokazują badania, przedsiębiorstwa w których działy personalne aktywnie przyczyniają się do kształtowania struktur, rozwijają się szybciej i wypadają lepiej w ocenie jednostek na rynku pracy. Można więc śmiało stwierdzić, że w długofalowej perspektywie to właśnie działy HR przynoszą realne zyski oraz przyczyniają się do rozwoju i polepszaniu wizerunku organizacji.

Artykuł powstał we współpracy z http://kursnahr.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *